... voor een vlottere netwerkautomatisering!


Stimuleer flexibiliteit, beveiliging, operationele efficiëntie en compliance binnen uw fysieke en virtueel gedefinieerde infrastructuur.

Wat is de proces efficiëntie meter

De Procesefficiëntiemeter is een perfecte oplossing voor elke organisatie of elk bedrijf dat hun klant waardeert en op zoek is naar een manier om ervoor te zorgen dat hun belangrijkste processen en de voortdurende toename van klantuitmuntendheid en een proces zonder verspilling ondersteunen. 

Zelfs als het doel niet is om verspilling te voorkomen, maar om bedrijfsprocessen te automatiseren om kosten te besparen, voegt de Process Efficiency Meter directe en continuerende waarde toe elke procesgestuurde organisatie.  

Benefits

Het automatiseringsprogramma besturen

  • Identificeer behoeften op het gebied van automatisering, automatisering en procesorkestratie.
  • Beheer kan automatiseringsbudgetten gemakkelijk rechtvaardigen.
  • Zorgt voor het volledige gebruik van de automatiseringsoplossingen.
  • Stimuleert cultuur door resultaten transparant te maken.

Streven naar de procesefficiëntie

  • Het management kan het afval binnen het proces gemakkelijk zien 
  • Eindgebruikers zien direct hun effect op het proces 
  • Er zullen belangrijke verbeteringen worden geïdentificeerd, zoals knelpunten, verspilling en wachttijd 

Areas where we can help you

Zakelijke aangelegenheden

Oplossingen voor gebouwautomatisering kosten geld. De beslissing om een ​​automatiseringsproject te starten is vaak gebaseerd op een business case waaruit blijkt dat de baten opwegen tegen de kosten. Dit alleen vooraf meten kan niet genoeg zijn en het meten van de prestatie achteraf is moeilijk of niet bestaand. 

Gegevens en systemen

Een andere uitdaging is de complexiteit van verschillende betrokken systemen en gegevens als onderdeel van het end-to-end-proces, waardoor het moeilijk is om het end-to-end-proces consistent te meten.

Zichtbaarheid

Om succesvol te zijn, is het essentieel dat de gemeten gegevens zichtbaar zijn voor verschillende delen van de organisatie, wat betekent dat de meters beschikbaar moeten zijn voor integratie in zowel managementdashboards als workflows voor eindgebruikers.

Continue verbeteringen

Helaas beschouwen veel organisaties procesverbeteringen als een tijdelijke gebeurtenis of activiteit die wordt gebruikt om grote systematische hiaten op te lossen. Een grote uitdaging is het gebruik van data. Gegevens om ervoor te zorgen dat veranderingen het proces verbeterden en gegevens om toekomstige veranderingen te stimuleren.

Procestijd

De uitdaging om niet alleen de kostenbesparing te meten, maar ook de end-to-end procestijd. Wetende dat de wachttijd tussen activiteiten bijdraagt ​​aan een groot deel van de totale duur van een proces. 

Our Solution Steps

4

Implementation of the improvements

De vierde stap is de implementatie van de verbeteringen, iets waar Robot ICT mee kan helpen. 

3

Beslissen over de verbeteringen

De derde stap is het beslissen over de verbeteringen. Deze stap kan een continu proces zijn op basis van gegevens die zijn verzameld via de Process Efficiency Meter.  

2

Identificeer afval

De tweede stap is het identificeren van het afval, waarbij de focus van de oplossing ligt op cyclustijd en wachttijd. Dit is geen eenmalige activiteit, maar mogelijk automatisch gemeten over een langere periode. 

1

Het proces documenteren "zoals het is"

De meeste bedrijven hebben dit gedaan, maar om de oplossing te laten werken, is het cruciaal dat het proces op papier het proces is 'zoals het is'.