... pro plynulejší automatizaci sítě!


Zajistěte pružnost, bezpečnost, provozní efektivitu a soulad napříč vaší fyzickou a virtuální infrastrukturou.

Co znamená proces měření výkonnosti

Proces měření efektivnosti procesů je perfektním řešením pro každou organizaci nebo společnost, která si váží svého zákazníka a hledá způsob, jak zajistit, aby jejich klíčové procesy podporovaly neustálé zvyšování dokonalosti směrem k zákazníkům a jak vytvořit ideální proces s nulovým plýtváním... 

I když cílem není vyhnout se plýtvání, ale automatizovat obchodní proces k dosažení úspor nákladů, proces měření výkonnosti přidává přímou a nepřetržitou hodnotu pro jakoukoli procesem řízenou organizaci.  

Benefity

Řízení programu automatizace

  • Identifikujte potřeby autonomie, automatizace a orchestrace procesů
  • Management může snadno odůvodnit rozpočty na automatizaci
  • Zajišťuje plné využití automatizačních řešení
  • Kultivuje jednotky tím, že výsledky jsou transparentní

Zvyšování efektivity procesu

  • Vedení snadno vidí odpad v procesu 
  • Koncoví uživatelé okamžitě vidí svůj vliv na proces 
  • Budou identifikována klíčová zlepšení, jako jsou úzká místa, plýtvání a čekací doba 

Oblasti, ve kterých vám můžeme pomoci

Obchodní případy

Budování automatizace stojí peníze. Rozhodnutí o zahájení projektu automatizace je často založeno na obchodním případě, který ukazuje, že přínosy převáží náklady. Měření tohoto stavu předem nemůže stačit a následné měření výsledků je obtížné nebo neexistující.

Data a systémy

Další výzvou je složitost různých systémů a dat zapojených jako součást procesu end-to-end, což ztěžuje důsledné měření procesu end-to-end.

Viditelnost

Abyste byli úspěšní, je klíčové, aby měřená data byla viditelná pro různé části organizace, což znamená, že měřiče musí být k dispozici pro integraci jak do řídicích panelů, tak do pracovních postupů koncových uživatelů.

Neustálá vylepšení

Mnoho organizací bohužel považuje zlepšení procesů za dočasnou událost nebo aktivitu, která se používá k řešení hlavních systematických mezer. Hlavní výzvou je použití dat, protože data použité k zajištění změn zlepší proces a řízení budoucích změn.

Procesní čas

Výzva nejen měřit úspory nákladů, ale také čas do konce procesu. Vědět, že čekací doba mezi činnostmi přispívá k velké části celkové délky procesu, určitě není na škodu.

Kroky našeho řešení

1

Dokumentace procesu „tak, jak je“

Většina společností tento krok dělá, ale pro to, aby řešení fungovalo, je zásadní, aby proces na papíře byl proces „tak, jak je“.

2

Identifikace ztrát

Druhým krokem je identifikace odpadu, kde je řešení zaměřeno na dobu cyklu a čekací dobu. Nejedná se o jednorázovou aktivitu, nýbrž o dlouhodobé měření.

3

Rozhodněte se o vylepšeních

Třetím krokem je rozhodnutí o vylepšeních. Tento krok může být kontinuální proces založený na datech shromážděných pomocí měřiče efektivity procesu.

4

Provádění vylepšení

Čtvrtým krokem je implementace vylepšení, což je něco, s čím vám může Robot ICT pomoci.