Co získám?

Buď expert

Připravte se na UiPath certifikaci a UiPath profesionální kariéru. Staňte se odborníkem na konkrétní produkt.

Kooperace

Získejte certifikát od Robot ICT a staňte se součástí komunity Robot ICT. Nejtalentovanější účastníci budou mít možnost spolupracovat s Robot ICT na jednotlivých RPA projektech.

Reálné případy

Konzultace s certifikovanými a zkušenými lektory - osvojte si osvědčené postupy. Využijte své dovednosti pro skutečné případy do praxe.

RPA

Foundation

Live Class
Individuální / Ve skupině
Pro společnosti
4 dny
  • Nastartujete kariéru vývojáře.
  • Zjistíte, jak se stát RPA vývojářem.
  • Získáte nové znalosti a využijte je k automatizaci v reálném životě.
  • Osvojíte si nezbytné základy a vytvoříte své první roboty! RPA se může stát Vaší bránou do světa programování!

899 € / 22.990 CZK

RPA

Advanced

Live Class
Individuální / Ve skupině
Pro společnosti
4 dny
  • Osvědčené postupy a používání pokročilých funkcí v rámci UiPath k vývoji spolehlivých robotů.
  • Praktické znalosti usnadňující úspěšnou implementaci.
  • Nejlepší techniky a standardy projektového life-cycle.
  • Stanete se odborníkem na konkrétní produkt - na platformu UiPath.

799 €/21.990 CZK

RPA Foundation Course

12.07.2022

Online Event

RPA je jednou z nejrychleji rostoucích technologií pro zlepšení obchodních operací a procesů v reálném čase.

Tento čtyřdenní kurz může posunout či změnit Vaši kariéru a je tak správnou cestou, jak se stát profesionálním vývojářem UiPath.

Je čas investovat do vlastního vzdělání!

Kontakt

Roman Hruška

academy@robotict.com
+420 608 703 914
www.robotict.com